Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

“Tôi cho rằng điều giá trị nhất mà một phần mềm quản lý nhân sự như HiStaff đem lại chính là khâu tác nghiệp của team dự án, từ khảo sát đến nghiên cứu và hiểu được rõ nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó tối ưu hoá sản phẩm phần mềm theo nhu cầu của doanh nghiệp và trở thành một công cụ thực sự của doanh nghiệp theo đặc điểm riêng của Doanh nghiệp đó. Đặc biệt với một doanh nghiệp có chi phí nhân sự chiếm tới hơn 50% như chúng tôi thì việc quản trị khối lượng, chất lượng công việc thực hiện bởi nhân sự trên hệ thống là vô cùng quan trọng nhưng quan trọng hơn còn là phần mềm đó  giúp doanh nghiệp nhìn nhận và cải thiện được khối lượng công việc, lượng hoá, tối ưu hoá được công việc của nhân sự một cách tốt hơn. Từ thông tin mà phần mềm quản lý nhân sự cung cấp, chúng tôi có thể tạo ra được một cơ chế phù hợp nhất để tạo được động lực làm việc của người lao động. Đó là điều giá trị nhất mà tôi tìm kiếm được ở sản phẩm HiStaff chứ không phải chỉ là một phần mềm”.

Thạc sỹ Lê Tuệ Minh

Tổng Giám Đốc (SSG)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi