Công ty Unilever Việt Nam

 “Phần mềm HiStaff hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của công ty. Phần mềm hoạt động ổn định giúp cho đơn vị chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Trong thời gian sử dụng chúng tôi nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình của công ty Tinh Vân…”

Ông Đào Thanh Tú

Giám đốc CNTT – Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Unilever Việt Nam