Công ty Unilever Việt Nam

 “Phần mềm HiStaff hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của công ty. Phần mềm hoạt động ổn định giúp cho đơn vị chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Trong thời gian sử dụng chúng tôi nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình của công ty Tinh Vân…”

Ông Đào Thanh Tú
Giám đốc CNTT – Công ty Unilever Việt Nam
Công ty Unilever Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi