Vietnam Airlines đón nhận chứng chỉ hãng hàng không quốc tế 4 sao lần thứ 3 liên tiếp

Chúc mừng Vietnam Airlines – một khách hàng của Tinhvan Consulting vừa đón nhận chứng chỉ hãng hàng không quốc tế 4 sao lần thứ 3 liên tiếp do Skytrax trao tặng tại London, Anh.

Nguồn video: Vietnam Airlines

Vietnam Airlines đón nhận chứng chỉ hãng hàng không quốc tế 4 sao lần thứ 3 liên tiếp

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi