Giới thiệu về HiStaff

HiStaff là giải pháp chuyên nghiệp hướng bản địa phục vụ quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Giải pháp đã được kiểm nghiệm qua sự lựa chọn và triển khai thành công tại các công ty đa quốc gia, tập đoàn thương mại và sản xuất, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc.

Tích lũy từ kinh nghiệm triển khai cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, HiStaff liên tục phát triển và hoàn thiện nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng một công cụ hiệu quả và thiết thực trong khai thác và quản lý nguồn nhân lực, có khả năng tích hợp toàn diện với các hệ thống ERP cao cấp… Với 7 giải thưởng Sao Khuê, 2 Cúp Vàng CNTT-TT, HiStaff được đánh giá có chiều sâu nghiệp vụ so sánh với các hệ phần mềm chuyên nghiệp của nước ngoài đồng thời đáp ứng toàn diện những yêu cầu đặc thù của Việt Nam, khẳng định là giải pháp quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhất cho doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

histaff

Các phân hệ của HiStaff
  1. Phân hệ Quản lý hồ sơ nhân viên iProfile
  2. Phân hệ Quản lý tuyển dụng iRecruitment
  3. Phân hệ Quản lý chấm công iTime
  4. Phân hệ Quản lý tiền lương iPay
  5. Phân hệ Quản lý đào tạo iTraining
  6. Phân hệ Quản lý đánh giá iPerformance
  7. Phân hệ Quản trị hệ thống iSecure
  8. Cổng thông tin nhân sự – iPortal
Các mốc thời gian
2005 Phiên bản đầu tiên 1.0 ra đời
2006 Triển khai thành công cho Unilever VN
2007 Tích hợp HiStaff cùng hệ thống ERP Oracle eBS tại BIM Group
04.2008 Giải thưởng Sao Khuê 2008 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
09.2008 Nâng cấp lên Phiên bản 2.0
10.2008 Cúp Vàng CNTT cho Phần mềm thương phẩm
04.2009 Giải thưởng Sao Khuê 2009 cho Giải pháp phục vụ quản lý DN lớn
10.2009 Cúp Vàng CNTT cho Phần mềm đóng gói – Phần mềm thương phẩm
04.2010 Giải thưởng Sao Khuê 2010 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
03.2011 Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM cho Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu 2011
06.2011 Giải thưởng Sao Khuê 2011 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
04.2012 Giải thưởng Sao Khuê 2012 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
02.2014 Ra mắt phiên bản HiStaff 2014
01.2015 Ra mắt phiên bản HiStaff X5
04.2015 Giải thưởng Sao Khuê 2015 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
04.2016 Giải thưởng Sao Khuê 2016 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
2017 Ra mắt phiên bản HiStaff 2017