Đội ngũ của chúng tôi
Liên hệ Demo
 
Tải tài liệu HiStaff

Đội ngũ phát triển HiStaff

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân – Tinhvan Consulting (TVC)

tong giam doc

Nguyễn Huy Cương
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

pho tong giam doc

Đinh Hồng Sơn
Phó Tổng Giám đốc

Khách hàng tiêu biểu

 

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi
EnglishVietnamese