Hệ thống báo cáo Report System

Chương trình cung cấp hơn 65 loại với hơn 400 mẫu báo cáo phục vụ đầy đủ các công tác nghiệp vụ cũng như yêu cầu báo cáo lao động của các cơ quan quản lý nhà nước.

bao cao

Danh sách các báo cáo của chương trình đã được cấu hình và sẽ cung cấp cho khách hàng tuỳ theo nhu cầu sử dụng, bao gồm:

  • Các báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng;
  • Báo cáo khai báo BHXH, BHYT theo mẫu Nhà nước quy định;
  • Hệ thống báo cáo phân tích, thống kê tình hình nhân sự; báo cáo phát triển nhân sự, báo cáo biến động nhân sự, báo cáo thống kê tình hình thay đổi lương, bảo hiểm…
  • Chức năng báo cáo động cho phép người dùng lựa chọn các thông tin cần trích xuất, hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý trong việc truy xuất thông tin cần thiết để ra quyết định;
  • Các báo cáo được thể hiện theo nhiều định dạng file: Microsoft Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat (.pdf)…

Đặc biệt, chức năng Báo cáo động của chương trình được thiết kế chi tiết với khả năng trích xuất hàng trăm loại báo cáo với các thông tin tuỳ biến.

Hệ thống báo cáo Report System

KHÁCH HÀNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÙNG HISTAFF

Slider Doi Tac

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Liên hệ Demo

 

Tải tài liệu HiStaff

 

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi