Phân hệ Quản trị hệ thống iSecure

Thông tin nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp, luôn cần có cơ chế giám sát và bảo mật ở mức độ tối đa. iSecure là chìa khóa đảm bảo cho việc sử dụng hệ thống được giám sát kỹ lưỡng qua khả năng phân quyền và lưu vết.

iSecure

  • Phân quyền theo chức năng (tới từng tính năng cụ thể) và vùng dữ liệu, đảm bảo mỗi người dùng có quyền truy cập đúng với chức năng nhiệm vụ; Khả năng phân quyền theo nhóm người dùng;
  • Tối ưu hóa khả năng bảo mật của hệ thống: mã hóa thông tin; Mã hóa đường truyền theo chuẩn SSL;
  • Khả năng tích hợp và mở rộng: LDAP single sign on; Chứng thực password với OTP;
  • Cho phép thiết lập người dùng một cách linh động;
  • Theo dõi và lưu vết quá trình truy cập và thao tác thông tin trên hệ thống của từng người sử dụng;
  • Tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống…
Phân hệ Quản trị hệ thống iSecure