Phân hệ Quản lý tiền lương iPay

Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng và chính xác với mọi loại lương: Lương thời gian; Lương doanh số; Lương KPI; Lương sản phẩm; Lương hiệu suất… Tự động tính và quyết toán Thuế thu nhập cá nhân; Thông báo lương qua Internet, email, SMS…

Tinh luong

  • Lương Doanh số: Khai báo các chỉ tiêu về doanh số; Kê khai doanh số thực đạt hàng tháng, đánh giá lại chỉ tiêu doanh số của nhân viên khi có thay đổi trong tháng; khai báo linh động chính sách tính lương/thưởng doanh số cho từng nhóm đối tượng hưởng lương doanh số;
  • Lương KPI: Hỗ trợ người dùng khai báo các nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) gắn với mỗi mô tả công việc của nhân viên; Kê khai điểm đánh giá cho nhân viên hàng tháng theo từng KPI;
  • Lương Sản phẩm: Hỗ trợ người dùng danh mục sản phẩm khoán và đơn giá khoán; Hỗ trợ người dùng danh mục các NVL hao hụt và đơn giá khấu trừ; Kê khai số lượng sản phẩm đạt được hàng tháng; Kê khai số lượng NVL hao hụt của từng nhân viên hàng tháng; Hỗ trợ việc phân bổ quỹ lương khoán theo từng nhóm đối tượng…
  • Hệ thống hỗ trợ linh động cho nhiều đơn vị áp dụng nhiều kỳ lương khác nhau: Tự động khai báo các khoản lương, thưởng, thu nhập, các khoản phụ cấp của đơn vị khi có sự thay đổi về chính sách lương; khai báo/ điều chỉnh các công thức/ chính sách lương theo từng nhóm đối tượng trong tương lai mà không cần sự can thiệp về kỹ thuật của nhà cung cấp;
  • Cập nhật cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất của nhà nước, các đối tượng giảm trừ, mức giảm trừ, hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân tạm thu hàng tháng, báo cáo quy kết toán thuế cuối năm.
Phân hệ Quản lý tiền lương iPay

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi