Phân hệ Quản lý chấm công iTime

Quản lý thời gian và công làm việc của nhân viên cho phép linh động thiết lập tất cả các loại công và ca làm việc khác nhau tại doanh nghiệp, với những tính năng nổi bật như Phân ca tự động, ca gãy… Có hai loại hình chấm công đã được xử lý hoàn chỉnh: trực tiếp và tự động qua máy chấm công. Tích hợp hoàn toàn với phân hệ Tiền lương (iPay).

Cham cong

 • Quản lý cấu hình các ngày nghỉ, kiểu làm OT, các kiểu nghỉ;
 • Quản lý linh hoạt các quy định ca, kíp, làm OT, làm bù, nghỉ bù của mỗi doanh nghiệp;
 • Quản lý quỹ nghỉ phép của nhân viên theo quy định mỗi công ty;
 • Đăng ký nghỉ online theo nhiều cấp độ phê duyệt;
 • Tự động nhận diện ca làm việc (Đối với doanh nghiệp sản xuất);
 • Quản lý giờ ra vào, đi muộn về sớm, tổng số giờ làm việc thực tế của mỗi nhân viên;
 • Quản lý giờ làm thêm, làm bù theo từng cấp độ phê duyệt;
 • Quản lý chi tiết bảng công (time-sheet) của nhân viên theo ngày;
 • Quản lý bảng công tổng hợp theo tháng;
 • Cho phép bổ sung công nếu có sự sai lệch sau khi tổng hợp công theo cấp độ phê duyệt;
 • Theo dõi các đối tượng nghỉ dài ngày theo quy định của Nhà nước và công ty: thai sản, ốm, con ốm, ….
 • Tích hợp với nhiều loại máy chấm công, hỗ trợ tự động phân ca, giảm thiểu tối đa thời gian làm tay cho cán bộ nhân sự…
Phân hệ Quản lý chấm công iTime

KHÁCH HÀNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÙNG HISTAFF

Slider Doi Tac

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Liên hệ Demo

 

Tải tài liệu HiStaff

 

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi